เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2559 02:40:50 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

416 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560 02:46:07 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

413 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2560  02:03:02 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2560 

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

413 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2560 01:22:33 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

413 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 ธันวาคม 2559 01:08:12 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่สอง) 01:12:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) 01:39:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2560 02:38:05 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 สิงหาคม 2560 02:46:45 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 ตุลาคม 2560 01:44:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 ตุลาคม 2560 01:06:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 ตุลาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 มกราคม 2560 02:29:09 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

410 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 พฤษภาคม 2560 02:27:22 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

410 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 02:32:02 Quicklist

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

410 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2560 03:10:46 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

409 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2559 02:31:17 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 กรกฎาคม 2561 01:52:29 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 กรกฎาคม 2561

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) 03:07:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 สิงหาคม 2561 01:37:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 สิงหาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 01:59:34 Quicklist

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 56:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 สิงหาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

407 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2561 เข้าพรรษา (ช่วงบ่าย) 01:28:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 กรกฎาคม 2561 เข้าพรรษา (ช่วงบ่าย)

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

406 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

405 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:08:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

405 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 พฤษภาคม 2561 01:35:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 พฤษภาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

404 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 ธันวาคม 2559 01:40:49 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 ธันวาคม 2559

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มกราคม 2560 01:21:39 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มกราคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 กุมภาพันธ์ 2560 02:46:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 กุมภาพันธ์ 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2560 02:59:30 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:16:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

403 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)