เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 01:05:05 Quicklist

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 01:03:01 Quicklist

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 01:29:29 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 01:16:14 Quicklist

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 01:09:56 Quicklist

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 01:35:47 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 01:13:30 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 01:10:51 Quicklist

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 01:19:14 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 01:16:33 Quicklist

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 38:08 Quicklist

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 01:11:59 Quicklist

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 01:20:03 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 01:13:37 Quicklist

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 58:09 Quicklist

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 01:11:59 Quicklist

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 01:06:37 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 01:00:06 Quicklist

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 01:00:00 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

17 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 01:21:05 Quicklist

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

16 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 01:41:53 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

16 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 01:17:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

16 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 01:32:24 Quicklist

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

16 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 01:14:07 Quicklist

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 01:23:54 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 01:26:50 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 01:53:36 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 01:27:53 Quicklist

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

15 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 01:17:32 Quicklist

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

14 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 01:34:39 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

14 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)