เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:26 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:16:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) 30:11 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 01:49:32 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 01:33:32 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 01:18:20 Quicklist

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 01:15:24 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 01:14:08 Quicklist

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 01:37:47 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 01:53:50 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

45 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 01:10:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

42 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 59:50 Quicklist

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 42:26 Quicklist

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 01:14:25 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

30 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 01:18:12 Quicklist

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 01:43:56 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 01:35:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 01:12:22 Quicklist

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

36 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 01:23:33 Quicklist

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

48 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 46:52 Quicklist

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 01:09:05 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 01:15:30 Quicklist

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 02:24:59 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 01:48:55 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 01:18:50 Quicklist

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 01:05:32 Quicklist

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 01:12:28 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 01:55:06 Quicklist

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 01:31:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 01:42:00 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)