เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนบรรยาย ณ ศุโขทัย 904 วันที่ 1 พ.ค. 2554 02:08:02 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ศุโขทัย 904 วันที่ 1 พ.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ศุโขทัย 904 วันที่ 1...

3713 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 20 พ.ค. 2554 01:54:01 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 20 พ.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3888 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ มูลนิธิ นาลันทา 10 มิ.ย. 2554 01:59:21 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ มูลนิธิ นาลันทา 10 มิ.ย. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ มูลนิธิ นาลันทา 10...

3720 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วันที่ 3 ก.ย. 2554 02:16:25 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วันที่ 3 ก.ย. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3613 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สวทช. วันที่ 30 ม.ค. 2555 02:55:13 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สวทช. วันที่ 30 ม.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สวทช. วันที่ 30 ม.ค. 2555

5825 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ศทส.) วันที่ 10 ก.พ. 2555 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ศทส.) วันที่ 10 ก.พ. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3771 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยเสนาธิการหทาร 16 ก.พ. 2555 02:13:50 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยเสนาธิการหทาร 16 ก.พ. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3292 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ วันที่ 17 ก.พ. 2555 02:18:00 Quicklist
พุทธวจนบรรยาย ณ  โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ วันที่ 7 ก.พ. 2555 02:09:55 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ วันที่ 7 ก.พ. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลกลาง...

4539 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู วันที่ 28 ก.พ. 2555 01:41:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สถานพักตากอากาศกองทัพบก บางปู วันที่ 28 ก.พ. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

4240 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 3 มีนาคม 2555 01:17:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 3 มีนาคม 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3311 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 8 มีนาคม 2555 01:56:40 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 8 มีนาคม 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 8...

3687 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 4 เมษายน 2555 01:34:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 4 เมษายน 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2921 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สมาคมโรตารี่ วันที่ 19 เม.ย. 2555 01:09:05 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สมาคมโรตารี่ วันที่ 19 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สมาคมโรตารี่...

3283 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 16 พ.ค. 2555 01:22:55 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 16 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่...

2778 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมธรรมปรีดา วันที่ 14 พ.ค. 2555 01:37:17 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมธรรมปรีดา วันที่ 14 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมธรรมปรีดา...

3119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม วันที่ 14 พ.ค. 2555 01:30:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม วันที่ 14 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2950 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC ระยอง วันที่ 19 มิ.ย. 2555 01:38:03 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC ระยอง วันที่ 19 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3690 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555 01:43:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 11 ก.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่...

3954 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2 ก.ค. 2555 01:52:11 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2 ก.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2646 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) 24 ก.ค. 2555 52:11 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) 24 ก.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ กรมทางหลวงชนบทที่...

2838 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 18 ก.ค. 2555 01:38:35 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 18 ก.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3048 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 15 ส.ค. 2555 01:48:28 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 15 ส.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่...

3374 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 10 ส.ค. 2555 01:01:07 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 10 ส.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2861 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 ส.ค. 2555 01:09:57 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 21 ส.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

2686 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วันที่ 4 ก.ย. 2555 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วันที่ 4 ก.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

3134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรีคลอง 6 วันที่ 23 ส.ค. 2555 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยการปกครอง ธัญบุรีคลอง 6 วันที่ 23 ส.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ วิทยาลัยการปกครอง...

2939 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 19 ก.ย. 2555 01:31:31 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่ 19 ก.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ชมรมคนรู้ใจ วันที่...

4154 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ มทบ.๑๑ วันที่ 18 ก.ย. 2555 01:21:13 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ มทบ.๑๑ วันที่ 18 ก.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ มทบ.๑๑ วันที่ 18 ก.ย....

2878 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 26 ก.ย. 2555 01:36:04 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 26 ก.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาชัย 26...

2494 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)