เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ 30:45 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง ลมหายใจไปวิมุตติ

 

พุทธวจนบรรยาย เรื่อง...

11352 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดูคาติ 26 ก.พ....

8344 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17 ม.ค. 2557 02:04:56 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17 ม.ค. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 17...

8047 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย 31 ก.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทกรุงเทพประกันภัย 31 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

7391 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556 01:57:20 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ Siam Steel Service Center PCL 14 พ.ย. 2556
...

6281 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ม.ค. 2555 01:50:07 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ม.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท บ้านปู จำกัด...

6256 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 14 ก.ค. 2556 01:29:36 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 14 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ห้างตั้งฮั่วเส็ง...

6232 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556 01:37:49 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ร้าน HO SEE LA 15 ก.ค. 2556

...

6099 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์ จันทบุรี 2 พ.ค. 2555 03:08:47 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์ จันทบุรี 2 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมเกษมศานติ์...

6098 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 ธ.ค....

5781 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ อาคารธนภูมิ 15 ก.พ. 2556 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ อาคารธนภูมิ 15 ก.พ. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ อาคารธนภูมิ 15 ก.พ. 2556

5572 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทบางไทรไฟเบอร์บอร์ด 26 เม.ย. 2555 02:06:13 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทบางไทรไฟเบอร์บอร์ด 26 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

5530 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8 พ.ค. 2554 02:03:41 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8 พ.ค. 2554

 

พุทธวจนบรรยาย ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา 8...

5389 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27 ก.ย. 2556 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27 ก.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 27...

5383 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23 ธ.ค. 2556 03:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปูนซีเมนต์ 23...

5357 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555 02:04:34 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.KPMG 26 มีนาคม 2555

5353 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555 02:00:22 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ The Zign พัทยา 29 เม.ย. 2555
...

5188 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย  25 ก.ย. 2556 01:36:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ.บัตรเครดิตกรุงไทย 25 ก.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ...

5087 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านพุทธวจน สีวลี 20 ม.ค. 2556 02:18:35 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านพุทธวจน สีวลี 20 ม.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บ้านพุทธวจน สีวลี 20...

4932 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน วันที่ 20 ก.ย. 2555 01:14:23 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด มหาชน วันที่ 20 ก.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทปตท.จำกัด...

4893 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555 01:56:40 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ คิดดี คลีนิค 29 เม.ย. 2555

4732 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่ 1 มิ.ย. 2555 01:54:22 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่ 1 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ ฟาร์มโชคชัย วันที่...

4609 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 13 ก.พ. 2556 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 13 ก.พ. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 13...

4579 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค วันที่ 5 มิ.ย. 2555 01:25:06 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค วันที่ 5 มิ.ย. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ พาราไดซ์ พาร์ค...

4569 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556 01:56:38 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สุวรรณภูมิ 19 ธ.ค. 2556
...

4536 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 5 ม.ค. 2555 01:53:08 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันที่ 5 ม.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทไปรษณีย์ไทย...

4479 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20 ธ.ค. 2556 02:20:59 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20 ธ.ค. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ บริษัทดอกบัวคู่ 20...

4430 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556 01:58:11 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556

 

พุทธวจนบรรยาย ณ สวนสยาม 13 พ.ย. 2556

...

4407 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ (สีลม)  17 มิ.ย. 2557 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ (สีลม) 17 มิ.ย. 2557

 

พุทธวจนบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์...

4358 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค. 2555 02:41:29 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค. 2555

 

พุทธวจนบรรยาย ณ มบ.โฮมออนกรีน 28 พ.ค....

4351 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)