เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย 01:01:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กรกฎาคม 2559 ช่วงบ่าย

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

780 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (5 ปี มาแล้ว)

BBW IDC 2015 54:29 Quicklist

BBW IDC 2015

 

BBW IDC 2015

2404 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (6 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 13 01:03 Quicklist

Words of the Buddha 13

 

Words of the Buddha 13

2607 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 12 01:13 Quicklist

Words of the Buddha 12

 

Words of the Buddha 12

1721 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 11 01:16 Quicklist

Words of the Buddha 11

 

Words of the Buddha 11

1465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 10 01:25 Quicklist

Words of the Buddha 10

 

Words of the Buddha 10

1619 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 9 01:13 Quicklist

Words of the Buddha 9

 

Words of the Buddha 9

2045 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 8 01:00 Quicklist

Words of the Buddha 8

 

Words of the Buddha 8

1783 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 7 01:51 Quicklist

Words of the Buddha 7

 

Words of the Buddha 7

1703 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 6 01:35 Quicklist

Words of the Buddha 6

 

Words of the Buddha 6

1677 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 5 09:00 Quicklist

Words of the Buddha 5

 

Words of the Buddha 5

1744 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 4 09:00 Quicklist

Words of the Buddha 4

 

Words of the Buddha 4

1794 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 3 09:00 Quicklist

Words of the Buddha 3

 

Words of the Buddha 3

2358 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 2 09:00 Quicklist

Words of the Buddha 2

 

Words of the Buddha 2

2981 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

Words of the Buddha 1 09:00 Quicklist

Words of the Buddha 1

 

Words of the Buddha 1

4320 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

What is enlightenment according to Buddha? 09:09 Quicklist

What is enlightenment according to Buddha?

 

What is enlightenment according to Buddha?

3464 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Was Buddha a bad person for leaving his family? 09:32 Quicklist

Was Buddha a bad person for leaving his family?

 

Was Buddha a bad person for leaving his family?

2458 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Supernatural abilities and Heaven & Hell according to Buddhism. 09:04 Quicklist

Supernatural abilities and Heaven & Hell according to Buddhism.

 

Supernatural abilities and Heaven & Hell according to Buddhism.

2373 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

How to make Good Karma. 06:32 Quicklist

How to make Good Karma.

 

How to make Good Karma.

2606 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

What is Karma according to Buddhism and the Eight-fold Path. 08:45 Quicklist

What is Karma according to Buddhism and the Eight-fold Path.

 

What is Karma according to Buddhism and the Eight-fold Path.

2571 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

How To Practice Buddhism in Daily Life 09:01 Quicklist

How To Practice Buddhism in Daily Life

 

How To Practice Buddhism in Daily Life

2848 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Releasing Yourself From Desire. 07:15 Quicklist

Releasing Yourself From Desire.

 

Releasing Yourself From Desire.

3233 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Understanding and Practicing Basic Buddhism 10:51 Quicklist

Understanding and Practicing Basic Buddhism

 

Understanding and Practicing Basic Buddhism

4924 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Venerable Pra Ajarn Kukrit, Master monk at Wat Napahpong temple. 05:04 Quicklist

Venerable Pra Ajarn Kukrit, Master monk at Wat Napahpong temple.

 

Venerable Pra Ajarn Kukrit, Master monk at Wat Napahpong temple.

4151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Why He became a monk, Bhante Mark Shares his story. 07:38 Quicklist

Why He became a monk, Bhante Mark Shares his story.

 

Why He became a monk, Bhante Mark Shares his story.

4623 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Satanang) 26:50 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Satanang)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Satanang)


2357 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Satanang) 18:01 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Satanang)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Satanang)


1908 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Bhikkhuni) 09:37 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Bhikkhuni)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Bhikkhuni)


1843 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Stream Enterer) 13:34 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Stream Enterer)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Stream Enterer)


2617 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Consciousness) 08:34 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Consciousness)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Consciousness)


2528 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)