เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 01:31:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 01:12:22 Quicklist

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

36 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 01:48:55 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

34 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 01:35:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

33 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 01:43:56 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 01:05:32 Quicklist

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 01:12:28 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 01:09:05 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 01:15:30 Quicklist

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 01:18:50 Quicklist

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 01:55:06 Quicklist

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 01:49:32 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 46:52 Quicklist

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 02:24:59 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 01:42:00 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 01:24:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 สัปดาห์ มาแล้ว)