เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ) 02:11:30 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

199 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย) 03:02:52 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:21:03 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

214 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:17:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

214 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562 01:09:55 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

212 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:43:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

191 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 16:38 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

218 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:29:18 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

195 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:37:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

209 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 56:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

252 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)  ช่วงบ่าย 01:34:55 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

205 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:11:10 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

198 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

218 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:38:08 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

218 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:19:11 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 17:17 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:50:53 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 44:48 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

210 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:18:23 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

201 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:55:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

183 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:16:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

197 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 01:35:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

212 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:14:42 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

211 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:37:31 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

209 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:14:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

208 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:59:28 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

195 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6 01:17:02 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

203 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 01:02:54 Quicklist

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

487 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

Meaning of Buddhawajana 09:14 Quicklist

Meaning of Buddhawajana

 

แสดงธรรมโดย ภิกขุมาร์ค ชาควโร

604 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง 15 ตุลาคม 2560 ช่วงบ่าย 02:31:14 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง 15 ตุลาคม 2560 ช่วงบ่าย

 

งานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง ช่วงบ่าย

559 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)