เปลี่ยนลักษณะการเรียง
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 56:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (ช่วงบ่าย) 01:19:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ช่วงบ่าย) 01:22:13 Quicklist

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:19:11 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:38:08 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:21:03 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 16:38 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:17:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562 01:09:55 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6 01:17:02 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 01:35:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:50:53 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:29:18 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย) 03:02:52 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)  ช่วงบ่าย 01:34:55 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:16:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:55:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 44:48 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม2563 (งานประชุมอาสาประจำปี) 01:38:02 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม2563 (งานประชุมอาสาประจำปี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:14:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:37:31 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:11:10 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:43:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ) 02:11:30 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:14:42 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:18:23 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:59:28 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 17:17 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:37:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)