เปลี่ยนลักษณะการเรียง
ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์ 00:01 Quicklist

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า และ ค่ำวันเสาร์

 

ถ่ายทอดสด พุทธวจน ยามเช้า...

130046 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 01:04:22 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

39 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)