เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:47:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 01:15:57 Quicklist

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 02:35:50 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:52:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 02:44:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562 01:38:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:56 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 02:14:44 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:31:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:44:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 02:52:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 02:02:14 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 02:50:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:05:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 02:47:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:11:48 Quicklist

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 02:09:33 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 02:23:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:25:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:42:10 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:10:39 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:05:55 Quicklist

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:12:54 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:00:26 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 02:20:43 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 01:59:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 02:13:59 Quicklist

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า 02:33:31 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่  15 กรกฎาคม 2562 59:32 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

pok/Fileupload_2562/07 July/live20190714_1.mp4

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)