เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 03:01:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 01:50:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 02:41:43 Quicklist

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 02:09:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:02:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:15:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 01:57:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

84 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 02:14:15 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:46:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 01:45:22 Quicklist

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา) 02:01:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 01:47:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 02:18:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 01:22:40 Quicklist

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 01:49:44 Quicklist

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:46:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:06:12 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 02:14:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:32:02 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:58:01 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:39:49 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 01:56:59 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)