เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

4143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2678 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

3059 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3581 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:29:51 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2828 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3037 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2751 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25...

4606 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:23:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 25...

3880 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน วันที่ 21 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:03:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน วันที่ 21 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน...

3720 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2962 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:11:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 24 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2673 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2538 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2243 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน วันที่ 13 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:06:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน วันที่ 13 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อน-หลังฉัน...

2843 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2550 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2697 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2354 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:16:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

4825 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:14:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2763 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2315 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2559 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:34:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

4256 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:00:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2933 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 02:09:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3261 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:11:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

3349 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:47:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2934 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง 01:05:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2556 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2682 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)