เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:16:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3066 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:52:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2726 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:25:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2922 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐินวัดนาป่าพง ปี ๒๕๕๕ : ๔ พฤศจิกายน 01:20:31 Quicklist

งานถวายผ้ากฐินวัดนาป่าพง ปี ๒๕๕๕ : ๔ พฤศจิกายน

 

งานถวายผ้ากฐินวัดนาป่าพง ปี ๒๕๕๕ :...

5377 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:32:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:25:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2942 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:20:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2793 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:56:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2677 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:56:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 23...

3012 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:07:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2487 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:43:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2852 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2461 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:29:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2475 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:07:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2355 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2289 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12...

2113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 38:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:43:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2170 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 37:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2059 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:41:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2475 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:24:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5...

2465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:36:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2724 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2288 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 03:12:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3021 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:09:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2231 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 47:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2230 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:11:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอังคารที่ 25 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2678 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:05:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2545 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 47:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2286 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:16:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2265 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)