เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2731 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:03:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2043 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:10:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2317 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:45:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2556 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2580 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:30:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3039 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 04:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค. 2555 ณ...

4020 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 04:34:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

5088 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:38:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2506 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 58:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2350 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:46:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2981 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 47:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2896 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2815 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555 ช่วงหลังฉัน 01:16:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555 ช่วงหลังฉัน

 

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555...

3159 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555 ช่วงก่อนฉัน 54:02 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555 ช่วงก่อนฉัน

 

พุทธวจนสนทนา วันเข้าพรรษา 2555...

3060 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555 ช่วงหลังฉัน 01:45:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555 ช่วงหลังฉัน

 

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555...

3574 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555 ช่วงก่อนฉัน 59:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555 ช่วงก่อนฉัน

 

พุทธวจนสนทนา วันอาสาฬหบูชา 2555...

3369 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 30 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:36:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 30 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 30 ก.ค. 2555 ณ...

2934 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:42:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ...

2412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:03:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ...

2784 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:11:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ...

2824 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 22 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:24:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 22 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 22 ก.ค. 2555 ณ...

3096 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:58:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ...

2467 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:38:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ...

2764 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 20 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:59:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 20 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 20 มิ.ย. 2555 ณ...

3386 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2555...

3205 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:45:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ...

2853 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3196 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:14:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2766 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่  8 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:17:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 ณ...

2709 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)