เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่  3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:33:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2856 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่  3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:16:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2653 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันวิสาขบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันวิสาขบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

3810 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันวิสาขบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง 54:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันวิสาขบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

3800 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:26:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 20...

3175 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:03:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20...

3664 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:10:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ...

2737 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 13 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 03:34:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 13 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 13 พ.ค. 2555 ณ...

4063 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 03:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ...

2406 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 25...

2503 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:43:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15...

2818 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:25:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 เม.ย. 2555 ณ...

2496 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 22 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:45:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 22 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 22...

2926 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่  22 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 56:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2555...

3239 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่  31 มี.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 03:15:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2555 ณ...

3397 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่  24 มี.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 2555 ณ...

3740 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันมาฆบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:30:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันมาฆบูชา 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันมาฆบูชา 2555 ณ...

4190 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่  19 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:36:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ. 2555...

3614 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่  28 ม.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:13:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2555 ณ...

2557 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่  4 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:44:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2555 ณ...

2707 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

งานถวายผ้ากฐิน ณ วัดนาป่าพง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 01:55:25 Quicklist

งานถวายผ้ากฐิน ณ วัดนาป่าพง วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554

 

งานถวายผ้ากฐิน ณ วัดนาป่าพง
...

4090 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 37:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 2...

3354 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 18:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1...

2812 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนบรรยาย วันที่ 30 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:33:40 Quicklist

พุทธวจนบรรยาย วันที่ 30 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนบรรยาย วันที่ 30 ก.ย. 2554 ณ...

2931 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:19:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16...

2274 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:25:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15...

2552 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:34:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14...

2510 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:00:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6...

2316 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 24:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 11...

2224 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 02:06:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10...

2872 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)