เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 01:56:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 พฤษภาคม 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

414 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

475 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:08:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

393 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:35:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

469 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:29:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

468 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน 1 มกราคม 2553 01:24:28 Quicklist

พุทธวจน 1 มกราคม 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

513 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (3 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 สิงหาคม 2560 01:46:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

485 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มีนาคม 2560 01:54:14 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มีนาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

435 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2560 02:41:47 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

462 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2560 02:33:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 สิงหาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

439 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2560 02:04:02 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

357 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤษภาคม 2560 01:30:16 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2560 01:55:44 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

417 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2560 01:54:28 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

422 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560 03:11:36 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 พฤษภาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

509 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2560 02:43:40 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2560 02:21:52 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

435 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2560 02:23:51 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

476 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า 02:25:29 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

637 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2560 02:27:17 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2560 02:33:38 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

491 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 กรกฎาคม 2560 02:59:20 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

468 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กรกฎาคม 2560 02:16:12 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

407 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กรกฎาคม 2560 (อาสาฬหบูชา) ช่วงเช้า 02:02:45 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 กรกฎาคม 2560 (อาสาฬหบูชา) ช่วงเช้า

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

411 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 กรกฎาคม 2560 02:47:32 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 กรกฎาคม 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

384 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2560 02:56:20 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

482 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560 03:12:12 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

494 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มิถุนายน 2560 03:01:04 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2560 03:17:38 Quicklist

พุทธวจน สนทนาธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 มิถุนายน 2560

 

ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย :...

495 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)