เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 01:35:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

556 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:17:52 Quicklist

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 01:22:41 Quicklist

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands) 49:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (video conference Sweden) 39:03 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (video conference Sweden)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:12:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 01:18:03 Quicklist

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 58:57 Quicklist

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:19:09 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:39 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:31:31 Quicklist

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา) 02:01:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:08:09 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:45 Quicklist

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:18:07 Quicklist

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference) 01:02:57 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:20:04 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:29:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:27:02 Quicklist

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:28:34 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 01:15:01 Quicklist

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 01:02:38 Quicklist

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 01:28:50 Quicklist

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:37:25 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 02:54:51 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  (Video conference from Germany) 01:03:27 Quicklist

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:10:32 Quicklist

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:23:20 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 56:49 Quicklist

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:15:30 Quicklist

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)