เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 01:35:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

579 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา) 02:01:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:02 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 02:10:36 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 01:59:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

111 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 02:25:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 02:06:53 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 02:13:59 Quicklist

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 01:53:21 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา) 01:56:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562 01:38:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 01:49:44 Quicklist

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 02:36:44 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:25:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 02:09:33 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:44:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า) 01:30:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย) 02:11:21 Quicklist

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 02:08:25 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 02:14:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:24:46 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  02:39:15 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 02:55:58 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:46:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 01:59:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:31:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:52:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 02:06:21 Quicklist

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 02:18:32 Quicklist

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)