เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 02:54:28 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 01:47:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 02:41:43 Quicklist

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 01:59:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 02:02:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:08:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 01:22:08 Quicklist

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 02:14:44 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 02:35:50 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 01:15:57 Quicklist

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 01:11:44 Quicklist

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 01:53:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 01:26:42 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:02:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:05:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 49:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:11:48 Quicklist

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 01:04:29 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  01:43:35 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 02:49:42 Quicklist

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 01:56:59 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:06:12 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 02:52:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 01:10:03 Quicklist

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 02:11:57 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 02:14:15 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 02:09:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 02:20:43 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)