เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:56 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 01:53:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 02:36:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:15:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 01:50:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 02:44:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 01:33:16 Quicklist

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 02:17:47 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:10:39 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:24:13 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 02:50:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 02:02:14 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 01:16:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 02:16:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:32:02 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 01:57:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:47:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 01:22:40 Quicklist

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 01:45:22 Quicklist

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 03:01:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

pok/Fileupload_2562/07 July/live20190714_1.mp4

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:00:26 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 02:47:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:39:49 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:58:01 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)