เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 02:18:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า 02:33:31 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:12:54 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:05:55 Quicklist

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:46:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่  15 กรกฎาคม 2562 59:32 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 02:23:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 01:38:37 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:42:10 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

84 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 03:04:15 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)