เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย) 02:11:21 Quicklist

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

147 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 02:36:44 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

145 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 01:22:08 Quicklist

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 02:10:36 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

259 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:02 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

172 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 02:06:53 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 01:59:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

240 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 01:16:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 01:04:29 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

133 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 02:49:42 Quicklist

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 02:55:58 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

149 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 02:11:57 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 01:53:21 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

154 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 02:36:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

133 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:08:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 02:25:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

157 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:24:46 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 02:06:21 Quicklist

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 01:53:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  01:43:35 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 01:55:17 Quicklist

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 01:10:03 Quicklist

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

131 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 01:11:44 Quicklist

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า) 01:30:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

147 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 49:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

128 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 01:33:16 Quicklist

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 02:02:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา) 01:56:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

154 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  02:39:15 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

139 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 02:35:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)