เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:12:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

44 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:29:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:31:31 Quicklist

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:23:20 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:27:02 Quicklist

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:19:30 Quicklist

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:37:25 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

23 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:28:34 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference) 01:02:57 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:17:52 Quicklist

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

59 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:39 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

35 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:45 Quicklist

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:18:07 Quicklist

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:08:09 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

31 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:19:09 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

pok/Fileupload_2563/06 June/live20200614 1.mp4

32 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:31:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

28 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย) 02:36:21 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

27 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 03:03:05 Quicklist

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

26 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รีซอสโคเวอร์รี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์) 02:30:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รีซอสโคเวอร์รี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย) 02:14:20 Quicklist

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

19 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  (บจก. อีซูซุ มหานคร) 02:25:54 Quicklist

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 (บจก. อีซูซุ มหานคร)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง) 02:09:31 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:27:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

24 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:39:19 Quicklist

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

20 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่ บุรีรัมย์) 02:18:56 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่ บุรีรัมย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (ศูนย์พุทธวจนตถาคตภาสิตา ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ) 02:23:22 Quicklist

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 (ศูนย์พุทธวจนตถาคตภาสิตา ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

18 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 (สพป.เขต3 สุรินทร์)) 01:50:20 Quicklist

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 (สพป.เขต3 สุรินทร์))

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

29 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 (กรมการสื่อสารทหารกองทัพไทย) 01:57:10 Quicklist

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 (กรมการสื่อสารทหารกองทัพไทย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

21 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 (วัดธาตุโข่ง หนองหาร อุดรธานี) 02:08:11 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 (วัดธาตุโข่ง หนองหาร อุดรธานี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

22 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 เดือน มาแล้ว)