เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:17:52 Quicklist

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:12:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:31:31 Quicklist

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:39 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:18:07 Quicklist

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference) 01:02:57 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:29:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:19:09 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:08:09 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:45 Quicklist

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:27:02 Quicklist

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:31:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:37:25 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:28:34 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 (สพป.เขต3 สุรินทร์) 01:50:20 Quicklist

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 (สพป.เขต3 สุรินทร์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย) 02:36:21 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 03:03:05 Quicklist

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:23:20 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:27:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:19:30 Quicklist

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่ บุรีรัมย์) 02:18:56 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่ บุรีรัมย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รีซอสโคเวอร์รี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์) 02:30:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รีซอสโคเวอร์รี่ เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทนท์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:39:19 Quicklist

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง) 02:09:31 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 (เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 (ที่พักสงฆ์ ศรีค้อหวาง อุบลราชธานี) 02:36:11 Quicklist

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 (ที่พักสงฆ์ ศรีค้อหวาง อุบลราชธานี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย) 02:14:20 Quicklist

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 (ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 01:24:03 Quicklist

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง) 02:22:39 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน) 01:12:39 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)