เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น) 02:59:44 Quicklist

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค) 01:48:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์) 03:04:15 Quicklist

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน) 01:12:39 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา) 01:56:48 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด) 02:33:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์) 01:59:09 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา) 02:03:19 Quicklist

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

96 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3) 02:01:16 Quicklist

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5) 01:59:51 Quicklist

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)