เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค) 01:48:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

133 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่) 02:17:01 Quicklist

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

137 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3) 02:01:16 Quicklist

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

111 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5) 01:59:51 Quicklist

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง) 02:22:39 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์) 03:04:15 Quicklist

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์) 01:59:09 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์พุทธวจน ตถาคตภาสิตา) 02:14:42 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์พุทธวจน ตถาคตภาสิตา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

141 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา) 02:03:19 Quicklist

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน) 01:12:39 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (กองทัพภาคที่1) 01:19:00 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (กองทัพภาคที่1)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

173 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงเช้า) 01:58:44 Quicklist

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงบ่าย) 01:46:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

159 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท) 02:40:47 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

170 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ปตท. ด่านหนองสังข์) 02:08:18 Quicklist

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ปตท. ด่านหนองสังข์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

165 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว) 02:47:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

175 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (พุทธวจนสถาบัน กาฬสินธุ์) 02:43:22 Quicklist

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (พุทธวจนสถาบัน กาฬสินธุ์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

170 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา) 01:56:48 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด) 02:33:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

155 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย) 02:36:26 Quicklist

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

193 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 02:20:22 Quicklist

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

165 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก) 02:10:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  (ศูนย์แลมโบกินี) 01:50:45 Quicklist

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 (ศูนย์แลมโบกินี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

166 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ภาค 1 สัตหีบ) 02:04:20 Quicklist

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ภาค 1 สัตหีบ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

176 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:39:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

165 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (หอประชุมธรรมมาภิบาล กาฬสินธํุ) 02:44:57 Quicklist

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (หอประชุมธรรมมาภิบาล กาฬสินธํุ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

166 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น) 02:59:44 Quicklist

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

160 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 03:00:36 Quicklist

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

178 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์) 02:17:55 Quicklist

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

194 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม) 02:44:47 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

168 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)