เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 02:06:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 10...

2881 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 13 พ.ย. 2555 นครนายก 01:31:06 Quicklist

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 13 พ.ย. 2555 นครนายก

 

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 13 พ.ย. 2555...

2877 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

นำปฏิบัตินั่งสมาธิ ๑๖.๐๗.๕๐ 14:39 Quicklist

นำปฏิบัตินั่งสมาธิ ๑๖.๐๗.๕๐

 

นำปฏิบัตินั่งสมาธิ ๑๖.๐๗.๕๐ เช้า
...

2870 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่  3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:33:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2867 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:45:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 2555 ณ...

2865 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:43:44 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2862 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติ 07:01 Quicklist

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติ

 

๓๑ตค.อริย.ป.๑๑๘๖...

2843 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:43:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15 เม.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 15...

2835 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:04:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2832 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:11:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 24 ก.ค. 2555 ณ...

2832 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

เหตุปัจจัยแห่งวิชชาและวิมุติ 07:36 Quicklist

เหตุปัจจัยแห่งวิชชาและวิมุติ

 

๑๐พย.อริย.ป.๙๒๑...

2831 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 4 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2824 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 18:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ต.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1...

2823 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

วิธีการฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 07:35 Quicklist

วิธีการฟังเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 

๑พ.ย.อริย.ป.๑๕๑๒...

2810 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:20:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 27 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2801 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:03:07 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 28 ก.ค. 2555 ณ...

2798 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:54:09 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2784 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:14:59 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2779 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:38:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 16 ก.ค. 2555 ณ...

2774 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

 ผลสืบต่อของสัมมาอาชีวะ 06:56 Quicklist

ผลสืบต่อของสัมมาอาชีวะ

 

๒ตค. อริย.ป.๑๑๒๒...

2769 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 48:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 20...

2756 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง ตอนที่ 3 35:33 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง ตอนที่ 3

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ...

2751 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:10:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 18 พ.ค. 2555 ณ...

2750 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2744 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:52:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2738 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:36:46 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2734 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง ตอนที่ 4 32:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง ตอนที่ 4

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2554 ณ...

2727 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้ 06:41 Quicklist

การเห็นชนิดที่ละมิจฉาทิฏฐิได้

 

๘พย.อริย.ป.๙๗๘...

2723 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่  4 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:44:14 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2555 ณ...

2719 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่  8 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:17:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 2555 ณ...

2719 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)