เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:58:38 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 12 ก.ค. 2555 ณ...

2479 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:24:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 5...

2476 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:54 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2471 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

อัฏฐังคิกมรรคเป็นปฏิปทา  เพื่อความเป็นอริยบุคคลสี่ 09:37 Quicklist

อัฏฐังคิกมรรคเป็นปฏิปทา เพื่อความเป็นอริยบุคคลสี่

 

๒พย.อริย.ป.๘๕๗...

2465 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 36:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1 ก.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 1...

2431 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:42:24 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 29 ก.ค. 2555 ณ...

2423 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 03:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา วันที่ 6 พ.ค. 2555 ณ...

2416 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:07:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 14 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2370 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายเสียงธรรม ม.ราชมงคล 02:11:04 Quicklist

บรรยายเสียงธรรม ม.ราชมงคล

 

บรรยายเสียงธรรม ม.ราชมงคล

2360 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 58:15 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2360 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:00:47 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 6...

2326 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:10:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2323 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:22:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2322 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 13 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2299 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:04:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 30 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2295 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 47:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2294 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง 01:19:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16 เม.ย. 2554 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 16...

2288 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Satanang) 26:50 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Satanang)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Satanang)


2267 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:09:19 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2240 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 47:13 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2239 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:43:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2176 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

โอวาทพิธีปิด  ๑๘.๐๗.๕๐ 10:28 Quicklist

โอวาทพิธีปิด ๑๘.๐๗.๕๐

 

โอวาทพิธีปิด พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

2166 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (11 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 01:00:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันที่ 12...

2127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 38:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันเสาร์ที่ 6 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง 37:25 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันอาทิตย์ที่ 7 ต.ค. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน...

2067 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง 02:03:08 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 2555 ณ วัดนาป่าพง

 

พุทธวจนสนทนา ช่วงหลังฉัน...

2051 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Satanang) 18:01 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Satanang)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Satanang)


1824 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

Saturday Night Dhamma Live (Bhikkhuni) 09:37 Quicklist

Saturday Night Dhamma Live (Bhikkhuni)

 

Saturday Night Dhamma Live 2012 (Bhikkhuni)


1758 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 ปี มาแล้ว)

ตามรอยธรรม 02:10 Quicklist

ตามรอยธรรม

 

เสียงอ่าน ตอนที่ 1...

750 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)

ตามรอยธรรม 01:03 Quicklist

ตามรอยธรรม

 

เสียงอ่าน

531 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (4 ปี มาแล้ว)