เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 (กรมการสื่อสารทหารกองทัพไทย) 01:57:10 Quicklist

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 (กรมการสื่อสารทหารกองทัพไทย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

438 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 (วัดธาตุโข่ง หนองหาร อุดรธานี) 02:08:11 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 (วัดธาตุโข่ง หนองหาร อุดรธานี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

365 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 (ที่พักสงฆ์ ศรีค้อหวาง อุบลราชธานี) 02:36:11 Quicklist

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 (ที่พักสงฆ์ ศรีค้อหวาง อุบลราชธานี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

338 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:04:00 Quicklist

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

314 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:51:06 Quicklist

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

303 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562  (โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี) 02:36:15 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 (โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

324 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 (กรมการทหารสื่อสาร) 02:18:22 Quicklist

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 (กรมการทหารสื่อสาร)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

324 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (ชุดาปาร์ครีสอร์ท ขอนแก่น) 02:24:48 Quicklist

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (ชุดาปาร์ครีสอร์ท ขอนแก่น)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

323 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 03:08:55 Quicklist

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

271 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 (บริษัท เมืองสะอาด สระบุรี) 02:35:55 Quicklist

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 (บริษัท เมืองสะอาด สระบุรี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

272 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม) 02:44:47 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

269 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์) 02:17:55 Quicklist

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 (มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

309 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 03:00:36 Quicklist

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

264 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น) 02:59:44 Quicklist

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (สวนธรรมสาวัตถี ขอนแก่น)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

284 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (หอประชุมธรรมมาภิบาล กาฬสินธํุ) 02:44:57 Quicklist

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 (หอประชุมธรรมมาภิบาล กาฬสินธํุ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

273 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์) 02:39:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

263 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ภาค 1 สัตหีบ) 02:04:20 Quicklist

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ภาค 1 สัตหีบ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

297 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562  (ศูนย์แลมโบกินี) 01:50:45 Quicklist

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 (ศูนย์แลมโบกินี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

268 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก) 02:10:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 (โรงเรียนเสนาธิการทหารบก)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

260 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 02:20:22 Quicklist

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

271 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย) 02:36:26 Quicklist

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 (วังสวนกล้วย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

312 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด) 02:33:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 (ศูนย์พุทธวจน พุทธบูชา จังหวัดร้อยเอ็ด)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

257 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา) 01:56:48 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

233 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (พุทธวจนสถาบัน กาฬสินธุ์) 02:43:22 Quicklist

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (พุทธวจนสถาบัน กาฬสินธุ์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

297 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว) 02:47:41 Quicklist

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

290 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ปตท. ด่านหนองสังข์) 02:08:18 Quicklist

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 (ปตท. ด่านหนองสังข์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

271 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท) 02:40:47 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 (วังรี รีสอร์ท)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

282 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงบ่าย) 01:46:03 Quicklist

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

269 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงเช้า) 01:58:44 Quicklist

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 (ห้องสมุดเพชรไพฑูรย์ ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

276 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (กองทัพภาคที่1) 01:19:00 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (กองทัพภาคที่1)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

290 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)