เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 01:35:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

556 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:17:52 Quicklist

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 01:22:41 Quicklist

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands) 49:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 (Video conference from Netherlands)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 56:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เมษายน 2562 01:54:28 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (video conference Sweden) 39:03 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 (video conference Sweden)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:12:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 01:18:03 Quicklist

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 58:57 Quicklist

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ช่วงบ่าย) 01:22:13 Quicklist

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:19:09 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:39 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  (Video conference) 01:31:31 Quicklist

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา) 02:01:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (ช่วงบ่าย) 01:19:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:08:09 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:17:45 Quicklist

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 มีนาคม 2563 01:12:19 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 มีนาคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:18:07 Quicklist

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference) 01:02:57 Quicklist

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562 01:28:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany) 01:20:04 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (Video conference from Germany)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:29:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:38:08 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 มกราคม 2563 01:39:49 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 25 มกราคม 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค) 02:31:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 01:14:36 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference) 01:27:02 Quicklist

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 (Video conference)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย) 02:36:21 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (สวนธรรมภูหลวง เลย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

80 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)