เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน) 01:12:39 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (หมู่บ้านโฮมออนกรีน)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา) 02:03:19 Quicklist

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ นครราชสีมา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์พุทธวจน ตถาคตภาสิตา) 02:14:42 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ศูนย์พุทธวจน ตถาคตภาสิตา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย) 02:11:21 Quicklist

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 (มรภ. เชียงราย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์) 01:59:09 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (ห้องโลตัส ศูนย์สิริกิตติ์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์) 03:04:15 Quicklist

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 (วัดป่าเทพประทาน จ.สุรินทร์)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง) 02:22:39 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (โรงเรียนอนุบาลนางรอง)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5) 01:59:51 Quicklist

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3) 02:01:16 Quicklist

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 (หอประชุม สพป สุรินทร์ เขต 3)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่) 02:17:01 Quicklist

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 (บ้านปฐมธรรม หนองกี่)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค) 01:48:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 (คิดดีคลีนิค)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ) 02:11:30 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี) 02:36:44 Quicklist

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 (วันสิ้นปี)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 01:22:08 Quicklist

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 02:10:36 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

178 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธันวาคม 2562 49:45 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 28 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:02 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 02:06:53 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 01:59:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 01:16:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

95 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 01:04:29 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 02:49:42 Quicklist

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 02:55:58 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ธันวาคม 2562 01:46:35 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 7 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 02:11:57 Quicklist

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 01:53:21 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

122 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 02:36:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562 01:19:16 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:08:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 02:25:30 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

129 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)