เปลี่ยนลักษณะการเรียง
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2562 01:00:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

144 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:24:46 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 02:06:21 Quicklist

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 01:53:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

125 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562 01:28:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 26 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  01:43:35 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 01:55:17 Quicklist

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 01:10:03 Quicklist

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 01:11:44 Quicklist

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย) 03:02:52 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

141 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า) 01:30:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (งานถวายผ้ากฐิน ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 49:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 01:33:16 Quicklist

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 02:02:52 Quicklist

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

116 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:21:03 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา) 01:56:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 (วันออกพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ตุลาคม 2562 01:09:10 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 12 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

135 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)  02:39:15 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 02:35:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562 01:38:25 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

146 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:47:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 01:15:57 Quicklist

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 02:35:50 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:17:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

145 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:52:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 02:44:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562 01:38:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 21 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:56 Quicklist

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 02:14:44 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

115 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:31:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)