เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:44:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

126 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 02:52:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

115 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 02:02:14 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 02:50:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

107 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 สิงหาคม 2562 01:18:17 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:16:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

133 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:05:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 02:47:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562 01:09:55 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

142 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:11:48 Quicklist

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 02:09:33 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 02:23:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:43:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

137 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:25:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562 01:23:23 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 16:38 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

153 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:42:10 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:29:18 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:10:39 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 01:37:08 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

125 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:05:55 Quicklist

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

103 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:37:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

139 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:12:54 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 56:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

178 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:00:26 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 02:20:43 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

113 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 01:59:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 02:13:59 Quicklist

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

135 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)  ช่วงบ่าย 01:34:55 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

141 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า 02:33:31 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

101 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)