เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:44:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 02:52:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 02:02:14 Quicklist

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 02:50:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

71 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 สิงหาคม 2562 01:18:17 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 31 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:16:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:05:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 02:47:14 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562 01:09:55 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 24 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:11:48 Quicklist

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 02:09:33 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 02:23:42 Quicklist

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:43:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:25:46 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

81 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562 01:23:23 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 16:38 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:42:10 Quicklist

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:29:18 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

91 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:10:39 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562 01:37:08 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 3 สิงหาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:05:55 Quicklist

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:37:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:12:54 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 56:31 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

124 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:00:26 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

65 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 02:20:43 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  20 กรกฎาคม 2562 01:59:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 02:13:59 Quicklist

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

87 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)  ช่วงบ่าย 01:34:55 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา) ช่วงบ่าย

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า 02:33:31 Quicklist

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 (อาสาฬหบูชา)่ ช่วงเช้า

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)