เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันจันทร์ที่  15 กรกฎาคม 2562 59:32 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

62 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:11:10 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

pok/Fileupload_2562/07 July/live20190714_1.mp4

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 03:01:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่  6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:22 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 01:50:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

71 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 02:41:43 Quicklist

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 02:09:20 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:38:08 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

97 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:02:16 Quicklist

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

74 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:19:11 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:36:38 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย) 17:17 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:15:27 Quicklist

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

72 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 01:57:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

67 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 02:14:15 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:50:53 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:46:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 01:45:22 Quicklist

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 44:48 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

90 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:35 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

65 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:39:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา) 02:01:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วิสาขบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 01:47:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 02:18:44 Quicklist

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 01:22:40 Quicklist

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:18:23 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:13:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

64 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย) 02:55:06 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

88 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)