เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า) 01:56:40 Quicklist

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 01:49:44 Quicklist

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

83 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:46:49 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

78 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:26 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 02:16:30 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:06:12 Quicklist

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 02:14:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

82 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ) 01:35:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงค่ำ)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:26:41 Quicklist

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 01:14:42 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:32:02 Quicklist

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

69 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:37:31 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 01:58:01 Quicklist

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

66 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:14:04 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:27:25 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย) 02:59:28 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

86 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:39:49 Quicklist

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 01:56:59 Quicklist

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

77 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 01:35:15 Quicklist

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

567 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6 01:17:02 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ประชุมคณะอาสางานธัมมะ ครั้งที่ 6

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

92 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 02:24:13 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เมษายน 2562 01:54:28 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 6 เมษายน 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

121 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า) 03:04:15 Quicklist

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

60 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 02:54:28 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

71 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 02:18:32 Quicklist

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

75 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 01:53:07 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

73 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 02:17:47 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

70 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 02:16:40 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

68 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 02:08:25 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

79 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 01:26:42 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

76 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)