เปลี่ยนลักษณะการเรียง
บรรยายธรรมนอกสถานที่  Wellness 5 เมษายน 2561 02:16:23 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Wellness 5 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (7 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561 02:52:12 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

268 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561 02:07:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

195 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561 02:37:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561 02:17:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

98 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561 01:52:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

93 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

89 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561 01:54:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

102 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

94 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา 01:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

274 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561 02:05:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

262 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

156 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561 02:58:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

163 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561 02:56:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

319 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561 02:28:32 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

188 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย 02:13:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

242 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561 02:26:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

204 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561 03:14:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 กุมภาพันธ์ 2561

 

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3...

228 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561 02:57:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

122 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561 02:44:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 27 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

125 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561 02:23:06 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

194 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561 02:34:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 20 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561 01:55:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

143 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561 01:00:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561 02:30:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 มกราคม 2561

 

pok/Fileupload_2561/01 January/live20180114_1.mp4

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561 02:06:34 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

99 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561 02:47:23 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561 03:13:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

179 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)