เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม) 01:19:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 01:02:54 Quicklist

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

151 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:08:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:35:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

164 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:29:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

150 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 เมษายน 2561 02:29:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

118 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

 พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:32:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

148 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:55:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:16:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

104 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:21:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

148 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561 02:43:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

137 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561 02:23:36 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่  Wellness 5 เมษายน 2561 02:16:23 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Wellness 5 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561 02:52:12 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

323 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (10 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561 02:07:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

234 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561 02:37:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

168 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561 02:17:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

217 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

132 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561 01:52:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

125 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561 01:54:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 4 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

142 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

120 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา 01:45:55 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มีนาคม 2561 มาฆบูชา

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

312 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561 02:05:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

304 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:45 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

202 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561 02:58:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

201 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561 03:01:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

168 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561 02:56:56 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 กุมภาพันธ์ 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

383 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)