เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561 50:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

496 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561 03:18:16 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 มกราคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

123 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน 02:07:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนาธรรม 31 ธันวาคม 2560 ช่วงกลางคืน

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

160 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า 02:58:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

130 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560 02:37:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 30 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2552 01:54:54 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2552

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

145 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560 03:10:27 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

204 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง 01:48:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงที่สอง

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

127 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก 02:51:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 ธันวาคม 2560 ช่วงแรก

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560 03:16:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

210 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560 03:19:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

119 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560 02:35:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 11 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560 03:14:05 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 10 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

147 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560 03:17:20 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 9 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

111 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2560 03:05:42 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 5 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

117 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2560 02:30:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 3 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 ธันวาคม 2560 03:13:04 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 2 ธันวาคม 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

110 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจน 2 มีนาคม 2553 02:38:35 Quicklist

พุทธวจน 2 มีนาคม 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจน 2 กุมภาพันธ์ 2553 02:27:51 Quicklist

พุทธวจน 2 กุมภาพันธ์ 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

106 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 มกราคม 2553 01:54:49 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 2 มกราคม 2553

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤศจิกายน 2560 02:12:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 26 พฤศจิกายน 2560

 

pok/upload_11_2560/live20171126_1.mp4

122 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 พฤศจิกายน 2560 02:50:28 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

108 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤศจิกายน 2560 57:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 23 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

100 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤศจิกายน 2560 01:22:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤศจิกายน 2560 46:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

235 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2560 02:29:52 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 19 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

105 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 พฤศจิกายน 2560 03:09:26 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 พฤศจิกายน 2560

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

85 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

ตามรอยธรรม 01:10 Quicklist

ตามรอยธรรม

 

เสียงอ่านตามรอยธรรม

269 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

Meaning of Buddhawajana 09:14 Quicklist

Meaning of Buddhawajana

 

แสดงธรรมโดย ภิกขุมาร์ค ชาควโร

165 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)