เปลี่ยนลักษณะการเรียง
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 01:38:37 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

65 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (9 เดือน มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 01:27:04 Quicklist

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

884 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (มาฆบูชา) 02:13:43 Quicklist

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (มาฆบูชา)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

460 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย) 01:38:55 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

408 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) 02:07:50 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

378 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 02:35:37 Quicklist

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

374 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย)	01:43:47 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

389 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า) 01:50:27 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 02:33:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

468 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 02:35:21 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

369 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 02:56:02 Quicklist

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

320 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย) 01:28:08 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

313 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:40:00 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

320 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 02:04:31 Quicklist

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

340 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 02:59:49 Quicklist

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

274 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 01:56:29 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

294 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 03:01:50 Quicklist

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

291 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 02:25:24 Quicklist

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

472 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)	01:16:34 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

385 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:16:05 Quicklist

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย) 56:39 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

471 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) 02:34:24 Quicklist

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

414 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

 31 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 03:18:27 Quicklist

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

412 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:39:43 Quicklist

31 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 02:32:02 Quicklist

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

378 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:51:07 Quicklist

30 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

414 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย) 01:03:43 Quicklist

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงบ่าย)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

343 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 02:34:40 Quicklist

29 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

372 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 01:59:34 Quicklist

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

368 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า) 01:59:42 Quicklist

23 ธันวาคม 2561 (ช่วงเช้า)

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

344 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (2 ปี มาแล้ว)