เปลี่ยนลักษณะการเรียง
พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:39:18 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

183 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 29 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

172 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 เมษายน 2561 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 28 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

163 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2561 03:06:57 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 22 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

182 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2561 03:11:09 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 21 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

188 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2561 01:17:43 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

170 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:42:22 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

135 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:20:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 16 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

162 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม) 01:19:01 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่สาม)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

134 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 01:02:54 Quicklist

งานประชุมมั่วสุมประจำปีของคณะงานธัมมะ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

158 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:04:00 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 15 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

186 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:08:35 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

140 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:35:40 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 14 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

206 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 02:04:11 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

164 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:29:29 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 13 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

196 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 เมษายน 2561 02:29:30 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 12 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

145 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

 พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:32:58 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

191 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:55:53 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 8 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

155 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง) 01:16:03 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่สอง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

147 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง) 02:21:49 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 7 เมษายน 2561 (ช่วงที่หนึ่ง)

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

184 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561 02:43:36 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 6 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

172 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561 02:23:36 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Herritej Grand Convention ระนอง 23 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

166 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่  Wellness 5 เมษายน 2561 02:16:23 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ Wellness 5 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

167 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (11 เดือน มาแล้ว)

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561 02:52:12 Quicklist

บรรยายธรรมนอกสถานที่ ณ พุทธวจนสถาบัน วังสวนกล้วย 3 เมษายน 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

379 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (12 เดือน มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561 02:07:39 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 1 เมษายน 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

263 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561 02:37:10 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 31 มีนาคม 2561

 

แสดงธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์...

221 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561 02:17:17 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 25 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

258 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561 01:36:31 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 24 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

171 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561 01:52:50 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 18 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

164 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561 01:37:21 Quicklist

พุทธวจนสนทนา ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง 17 มีนาคม 2561

 

เปิดธรรมที่ถูกปิดโดย...

150 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (1 ปี มาแล้ว)