เปลี่ยนลักษณะการเรียง
บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53 03:34:15 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

3282 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53 01:42:51 Quicklist

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ....

4712 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53 20:58 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

3388 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี	 25 ก.พ. 53 01:39:50 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

2745 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53 03:48 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

3136 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53 40:11 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

3692 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53 02:22:26 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

3484 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53 01:16:46 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

3138 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา วัดนาป่าพง 1 กค.53 01:58:28 Quicklist

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา วัดนาป่าพง 1 กค.53

 

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา...

3627 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53 03:36:45 Quicklist

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53

 

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53

3150 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53 02:04:44 Quicklist

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53

 

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53

2574 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กฟผ.ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เมย. 53 02:03:30 Quicklist

บรรยายธรรม กฟผ.ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เมย. 53

 

บรรยายธรรม...

2617 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6 เมย.53 02:28:28 Quicklist

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6 เมย.53

 

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6...

3434 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53 02:06:40 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53

2429 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53 02:10:27 Quicklist

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53

 

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53
...

2443 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21 เมย. 53 02:21:45 Quicklist

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21 เมย. 53

 

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21...

2563 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ห้องสมุดบ้านอารีย์ 20 เมย. 53 01:35:10 Quicklist

บรรยายธรรม ห้องสมุดบ้านอารีย์ 20 เมย. 53

 

บรรยายธรรม ห้องสมุดบ้านอารีย์ 20...

2562 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม วัน 3 28 มี.ค.53 02:03:10 Quicklist

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม วัน 3 28 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม วัน 3 28 มี.ค.53...

3557 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ว.พ.เกื้อการุณ 16 มี.ค.53 02:22:29 Quicklist

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ว.พ.เกื้อการุณ 16 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม...

3033 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม  กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการ 15 มี.ค.53 01:40:28 Quicklist

บรรยายธรรม กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการ 15 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการ 15...

2722 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 มี.ค.53 02:05:21 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 มี.ค.53

2540 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม สถาบันพัฒนาครูอาชีวะ 5 มี.ค.53 	02:23:41 Quicklist

บรรยายธรรม สถาบันพัฒนาครูอาชีวะ 5 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม สถาบันพัฒนาครูอาชีวะ 5...

2291 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม มณเทียรธรรม 3 มี.ค.53 01:46:10 Quicklist

บรรยายธรรม มณเทียรธรรม 3 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม มณเทียรธรรม 3 มี.ค.53

2548 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ปฎิบัติธรรมการบินไทย วัน 1 26 มี.ค.53 03:38:40 Quicklist

บรรยายธรรม ปฎิบัติธรรมการบินไทย วัน 1 26 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม ปฎิบัติธรรมการบินไทย...

2912 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ศาลาปันมี บ้านอารีย์ 2 มี.ค.53 02:38:35 Quicklist

บรรยายธรรม ศาลาปันมี บ้านอารีย์ 2 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม ศาลาปันมี บ้านอารีย์ 2...

2626 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม รพ.ตำรวจ 18 มี.ค.53 01:51:28 Quicklist

บรรยายธรรม รพ.ตำรวจ 18 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม รพ.ตำรวจ 18 มี.ค.53

2455 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม รพ.ศูนย์การแพทย์ 17 มี.ค.53 02:05:01 Quicklist

บรรยายธรรม รพ.ศูนย์การแพทย์ 17 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม รพ.ศูนย์การแพทย์ 17 มี.ค.53

2275 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ว.พ.เกื้อการุณ 15 มี.ค.53 02:12:38 Quicklist

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม ว.พ.เกื้อการุณ 15 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม...

2501 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 มี.ค.53 02:39:03 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 มี.ค.53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 มี.ค.53

2345 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสถียรธรรมสถาน 13 มี.ค. 53 02:47:19 Quicklist

บรรยายธรรม เสถียรธรรมสถาน 13 มี.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสถียรธรรมสถาน 13 มี.ค....

3114 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)