เปลี่ยนลักษณะการเรียง
สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53 01:50:13 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53

3691 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

10 พระสูตรแห่งความสำคัญของพุทธจน 14:50 Quicklist

10 พระสูตรแห่งความสำคัญของพุทธจน

 

เสียงอ่านโดยพระณรงค์ชัย กนฺตสีโล

11723 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53 02:54:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53

4008 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53 (งดถ่ายทอดสด) 02:48:41 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53 (งดถ่ายทอดสด)

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53...

3275 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย. 53 03:21:00 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย.53

2821 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53 02:54:57 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53

3084 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53 58:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53

3281 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53 02:34:44 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53

3474 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53 01:51:06 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53

3658 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53 02:34:25 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53

3481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53 01:36:54 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53

2574 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53 03:00:00 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53


2795 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53 03:00:02 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53

2809 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53 03:38:25 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53

2463 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53 03:34:15 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

3337 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53 01:42:51 Quicklist

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ....

4759 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53 20:58 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

3417 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี	 25 ก.พ. 53 01:39:50 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

2775 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53 03:48 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

3177 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53 40:11 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

3721 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53 02:22:26 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

3522 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53 01:16:46 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

3181 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา วัดนาป่าพง 1 กค.53 01:58:28 Quicklist

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา วัดนาป่าพง 1 กค.53

 

บรรยายธรรม กลุ่มผู้พิพากษา...

3667 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53 03:36:45 Quicklist

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53

 

บรรยายธรรม อบรมพระ 4 พค.53

3188 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53 02:04:44 Quicklist

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53

 

บรรยายธรรม บ.จีอี 29 เมย. 53

2622 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กฟผ.ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เมย. 53 02:03:30 Quicklist

บรรยายธรรม กฟผ.ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เมย. 53

 

บรรยายธรรม...

2654 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6 เมย.53 02:28:28 Quicklist

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6 เมย.53

 

บรรยายธรรม บันทึกรายการพุทธวัจน์ 6...

3473 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53 02:06:40 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 3 เม.ย. 53

2471 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53 02:10:27 Quicklist

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53

 

บรรยายธรรม ม.ราชภัฏอยุธยา 28 เมย. 53
...

2481 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21 เมย. 53 02:21:45 Quicklist

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21 เมย. 53

 

บรรยายธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 21...

2608 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)