เปลี่ยนลักษณะการเรียง
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พิษณุโลก 9 ก.ย. 53 02:08:20 Quicklist

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พิษณุโลก 9 ก.ย. 53

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พิษณุโลก 9...

7009 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม บ้านพุทธวัจน์ 19 มิ.ย. 53 02:28:08 Quicklist

บรรยายธรรม บ้านพุทธวัจน์ 19 มิ.ย. 53

 

บรรยายธรรม บ้านพุทธวัจน์ 19 มิ.ย. 53
...

2931 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 16-18 พ.ย. 53 ยุวพุทธิกสมาคม 02:09:37 Quicklist

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 16-18 พ.ย. 53 ยุวพุทธิกสมาคม

 

ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 16-18 พ.ย. 53...

20045 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

ธนาคารแห่งประเทศไทย 23 ก.ย. 53 01:32:35 Quicklist

ธนาคารแห่งประเทศไทย 23 ก.ย. 53

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 23 ก.ย. 53

9543 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

วิทยาลัยเสนาธิการหทาร 8 พ.ย. 53 02:34:24 Quicklist

วิทยาลัยเสนาธิการหทาร 8 พ.ย. 53

 

แสดงธรรม วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 8...

2664 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

เสถียรธรรมสถาน 13 พ.ย. 53 01:44:46 Quicklist

เสถียรธรรมสถาน 13 พ.ย. 53

 

สนทนาธรรม เสถียรธรรมสถาน 13...

4838 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธค. 53 01:50:13 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธค. 53

3682 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

ความสำคัญของพุทธวจน 25:21 Quicklist

ความสำคัญของพุทธวจน

 

เสียงอ่านโดย ภิกษุณรงค์ชัย...

8381 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53 01:50:13 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 4 ธ.ค. 53

3725 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

10 พระสูตรแห่งความสำคัญของพุทธจน 14:50 Quicklist

10 พระสูตรแห่งความสำคัญของพุทธจน

 

เสียงอ่านโดยพระณรงค์ชัย กนฺตสีโล

11785 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง1 (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53 02:54:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 27 พ.ย. 53

4038 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53 (งดถ่ายทอดสด) 02:48:41 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53 (งดถ่ายทอดสด)

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 20 พ.ย. 53...

3311 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย. 53 03:21:00 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 13 พ.ย.53

2850 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53 02:54:57 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 6 พ.ย. 53

3109 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53 58:00 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 30 ต.ค. 53

3320 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53 02:34:44 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 23 ต.ค. 53

3509 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53 01:51:06 Quicklist

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53

 

สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 16 ต.ค. 53

3685 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (8 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53 02:34:25 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 10 ต.ค. 53

3519 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53 01:36:54 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 02 ต.ค. 53

2608 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53 03:00:00 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 25 ก.ย. 53


2827 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53 03:00:02 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 18 ก.ย. 53

2845 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53 03:38:25 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 11 ก.ย. 53

2497 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53 03:34:15 Quicklist

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

 

บรรยายธรรม เสาร์ค่ำ 28 ส.ค. 53

3391 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53 01:42:51 Quicklist

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม โครักขปู-พาราณาสี 26 ก.พ....

4795 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53 20:58 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี-โครักขปู 25 ก.พ. 53

3445 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม ลุมพินี	 25 ก.พ. 53 01:39:50 Quicklist

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม ลุมพินี 25 ก.พ. 53

2804 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53 03:48 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 3 24 ก.พ. 53

3209 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53 40:11 Quicklist

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม กุสินารา 2 24 ก.พ. 53

3750 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53 02:22:26 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา-พาราณาสี 23 ก.พ. 53

3555 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53 01:16:46 Quicklist

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

 

บรรยายธรรม พุทธคยา 2 22 ก.พ. 53

3213 View(s)

Uploaded By วัดนาป่าพง (9 ปี มาแล้ว)